Kontakt

Mgr. Tatiana Suchá

Mobil: 0918 517 766

http://polotsk.sk

t.sucha@centrum.sk

Nová 21

059 01 Spišská Belá


Potvrdenie o chránení názvu chovateľskej stanice